Ozonoterapia – niekonwencjonalna metoda lecznicza

Komentowany: Brak komentarzy

242-49c2f97cd620

Ozonoterapia, czyli terapia tlenowo ozonowa to niekonwencjonalna metoda, która zazwyczaj stosowana jest w celu wspomagania tradycyjnych form leczenia, szczególnie w sytuacji, gdy nie osiąga się zadowalających rezultatów stosując jedynie leczenie konwencjonalne. Terapia ta cieszy się sporym zainteresowaniem wśród lekarzy, jak i pacjentów na całym świecie, a ozon jest obecnie wykorzystywany w wielu dziedzinach medycyny.

Cenne właściwości ozonu

  • ozon wykazuje silne właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze,
  • powoduje dotlenienie tkanek,
  • zatrzymuje procesy zapalne w organizmie,
  • użyty w niskich stężeniach zwiększa odporność miejscową oraz ogólną.

Zastosowanie ozonoterapii w wybranych schorzeniach

Ozonoterapia w stwardnieniu rozsianym (SM)

Liczne badania kliniczne potwierdziły pozytywny wpływ zastosowania ozonoterapii w leczeniu stwardnienia rozsianego. Terapia jest prowadzona dożylnie poprzez podanie pacjentowi naozonowanej soli fizjologicznej. Warto dodać, iż leczenie ozonem może być stosowane zarówno w postaci pierwotnie postępującej SM, jak i nawracająco-ustępującej.

Ozonoterapia w zespole stopy cukrzycowej

Terapia ozonem zastosowana we wczesnym stadium choroby, może skutecznie powstrzymać rozwój martwicy, zapobiec zakażeniu kości i pozostałym powikłaniom, które powodują, że konieczna jest w takich przypadkach amputacja. W chwili obecnej aż 70 tys. pacjentów poradni diabetologicznych jest zagrożonych amputacjami z powodu postępującej martwicy stóp. Ozonoterapia może znacznie ograniczyć ten problem.

Ozonoterapia w zapaleniu kości

W przypadku przewlekłych zapaleń tkanki kostnej, najbardziej korzystne rezultaty można osiągnąć łącząc dwie metody ozonoterapii – miejscową poprzez bezpośrednią aplikację na ranę, z ozonoterapią dożylną. Wysoka skuteczność leczenia ozonem stwierdzona została przy zapaleniu kości wywołanym przez bakterie beztlenowe.

Ozonoterapia w leczeniu trudno gojących się ran

W przypadku przewlekłych, trudno gojących się ran, terapia ozonowa polega na rozpyleniu gazu pod ciśnieniem bezpośrednio na zmianę, dzięki czemu rana zostaje w pełni oczyszczona, równocześnie wspomagany jest proces ziarninowania i naskórkowania. Po około 7 zabiegach, zazwyczaj objawy zakażenia już ustępują i uzyskuje się znaczne przyspieszenie gojenia ran.

Stosowane metody to: kąpiele ozonowe, dożylne podanie naozonowanej soli fizjologicznej, stosowanie mieszaniny tlenowo-ozonowej miejscowo, dożylnie lub domięśniowo.

.