Autohemotransfuzja i ozonowanie soli fizjologicznej

Komentowany: Brak komentarzy

Ozonoterapia jest zaliczana do niekonwencjonalnych metod leczniczych. Jest w pełni bezpieczna, a podczas stosowania terapii nie zauważono żadnych dolegliwości i skutków ubocznych. Metoda ta polega na połączeniu ozonu i tlenu w odpowiednich stężeniach i zastosowaniu tak powstałej mieszaniny w leczeniu niektórych schorzeń.

Istnieje wiele metod wykonywania terapii ozonowej – do zewnętrznych, czyli nieinwazyjnych zalicza się m.in. przemywanie ran naozonowanym roztworem wodnym, aplikowanie ozonowych maści, a także suche i mokre kąpiele ozonowe, aż po inwazyjne, które mają działanie wewnętrzne – polegają na wprowadzeniu mieszaniny tlenowo-ozonowej do organizmu chorego w postaci zastrzyków dotętniczych, domięśniowych, podskórnych, a także do jam ciała (otrzewnej, płucnej, macicy, pęcherza), do płynu mózgowo-rdzeniowego. Poniżej omówione zostały zabiegi ozonoterapii w formie autohemotransfuzji oraz kroplówek z naozonowaną solą fizjologiczną.

Autohemotransfuzja (ozonowanie krwi żylnej)

Ta inwazyjna metoda powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych lekarzy oraz pielęgniarki. Jest jedną z najbardziej skutecznych form podawania ozonu do krwi i polega na pobraniu krwi z dużej żyły, zazwyczaj w ilości około 150 – 200 ml do specjalnego pojemnika. Następnie krew jest ozonowana poprzez wytworzenie mieszaniny tlenowo-ozonowej o określonym stężeniu. Krew jest z powrotem podawana do tej samej żyły. Cały zabieg odbywa się poprzez jednorazowe wkłucie. Autohemotransfuzja jest powszechnie praktykowana w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych. Zabieg ma na celu przede wszystkim wspomóc metabolizm komórkowy poprzez zwiększenie ilości dostarczanego tlenu do komórek.

Kroplówka z ozonowaną solą fizjologiczną

Kolejną popularną metodą leczenia jest ozonowanie soli fizjologicznej. Zabieg ten polega na wkłuciu się do żyły chorego i podaniu do krwi 150 – 250 ml ozonowanej kroplówki. Taka jednorazowa terapia trwa około 30 minut i jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta. Po zabiegu następuje odmładzanie krwi polegające na wymianie starych komórek krwi na nowe.

.